Simvastatin – hur du får koll

Simvastatin är ett läkemedel som hjälper dig att sänka dina blodnivåer av ditt onda kolesterol.

Här kan du läsa om de olika biverkningar som ditt läkemedel i värsta fall kan ge dig. Vad du ska tänka på när du tar dina tabletter med simvastatin för att undvika att bli förgiftad av din egen medicin. Med rätt kunskap blir du tryggare med ditt läkemedel och du kan känna dig lugnar med hur du blir påverkad. Med rätt kunskap kan du också själv ta ett bra beslut för att uppnå din bästa hälsa och undvika att blir sjukare.

❤️ Forum, frågor, tips och erfarenheter >>

Simvastatin
Simvastatin tablett

Simvastatin får du alltid utskrivet på recept från din läkare. Ditt läkemedel är vad din läkare skulle kalla ett receptbelagt läkemedel. Det innebär att du inte själv kan köpa och medicinera dig med simvastatin, det måste du alltid göra i samråd med din läkare.

Varför är detta läkemedel ordinerat?

Simvastatin används tillsammans med diet, viktminskning och motion för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke och för att minska risken för att hjärtkirurgi kommer att behövas hos personer som har hjärtsjukdom eller som riskerar att utveckla hjärtsjukdom. Simvastatin används också för att minska mängden feta ämnen såsom lågdensitetslipoprotein (LDL) -kolesterol (” dåligt kolesterol ”) och triglycerider i blodet och för att öka mängden högdensitetslipoprotein (HDL) -kolesterol (” bra kolesterol”) i blodet. Simvastatin kan också användas för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos barn och tonåringar 10 till 17 år som har familjär heterozygot hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol normalt inte kan avlägsnas från kroppen). Simvastatin ingår i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare (statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på artärernas väggar och blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen.

Ackumulering av kolesterol och fetter längs artärernas väggar (en process som kallas ateroskleros) minskar blodflödet och därför syretillförseln till ditt hjärta, hjärna och andra delar av kroppen. Att sänka kolesterol och fetter i blodet med simvastatin har visat sig förhindra hjärtsjukdomar, kärlkramp (bröstsmärta), stroke och hjärtinfarkt.

Tar du också ”The biggest selling drug in the world” mot kolesterol?

Då är du i gott sällskap. Närmare tre kvarts miljoner svenska äter simvastatin, läkemedlet med en beräknad försäljning på runt 1 miljard kronor.

Du får simvastatin av din läkare främst för att behandla dina höga kolesterolvärden. Att du har höga kolesterolvärden är samma sak som att du har höga nivåer av farliga blodfetter. Du kan också få simvastatin för att förbygga olika hjärt- kärlsjukdomar.

På ditt apotek kan du få olika tabletter med simvastatin från olika tillverkare. Varje gång du går till ditt apotek så kan du få förpackningar och tabletter med ett nytt utseende, t.ex. Simvastatin Sandoz, Simvastatin Bluefish eller Zocord.

Ditt läkemedel med simvastatin tillhör en större grupp av läkemedel som brukar kallas för statiner. När du tar läkemedel med statiner så påverkar de din kropp genom att vissa speciella enzymer som du har i dina celler blockeras. Dina celler kommer då att producera mindre av kolesterolet och din farligt höga halt av kolesterol i ditt blod kan minska.

I dessa fall kan simvastatin ge dig farliga biverkningar

Det är mycket viktigt att du lämnar korrekt och ärlig information till din läkare när du träffar han eller henne. Det finns nämligen ett par situationer när du inte ska ta eller vara extra försiktig med att ta tabletter med simvastatin, annars kan du drabbas av mycket svåra negativa effekter på din kropp.

Vad du måste veta före du tar tabletter med simvastatin.

När du samtidigt med simvastatin tar andra läkemedel

Du skall vara extra försiktig om du samtidigt tar något av dessa läkemedel:

  • Amlodipin (mot högtblodtryck)
  • Ciclosporin (används vid organtransplantation)
  • Erythromycin, clarithromycin och fusidin (antibiotika)
  • Itraconazol, ketoconazol, fluconazol och posaconazol (svampmedel)
  • Amiodaron, diltiazem och verapamil (hjärtläkemedel)
  • Vissa läkemedel mot HIV
  • Fibrater och nicotinsyre (andra kolesterolsänkande läkemedel)

Prata alltid med din läkare om använder några av dessa mediciner, han eller hon kan avgöra hur vida du behöver ta några speciella åtgärder. >> Innan du tar simvastatin.

När du har någon av dessa sjukdomar

Simvastatin och alkohol
Du bör vara försiktig med att kombinera simvastatin och stora mängder alkohol.

Du ska inte medicineras med läkemedlet:

  • Om du har någon form av leversjukdom
  • Om du har en muskelsjukdom

Slutligen, simvastatin alkohol i kombination kan ge dig detta problem, klicka vidare här.

Hur du ska inta simvastatin och hur du minimerar dina risker

När du tar dina tabletter med simvastatin så är det till din fördel om du känner till och tänker på ett par saker innan. Här kan du klicka vidare för att läsa om hur du ska ta ditt läkemedel för att få bästa effekten.  Här kan du gå vidare för att förstå hur du ska dosera simvastatin för att undvika förgiftad.

Du ger dig själv de allra bästa förutsättningarna genom att först förstå vad du ska tänka på och sedan följa rekommendationerna från din läkare. Dina förutsättningar för en lyckad behandling till ett bättre liv blir också bättre när du vet i vilka situationer du ska vara extra försiktig, till exempel när du samtidigt tar andra läkemedel. Gå vidare här och läs mer om bästa sättet att använda simvastatin.

Hur dina celler i din kropp påverkas av ditt läkemedel

När du får i dig den aktiva substansen simvastatin från dina tabletter så påverkar dessa vissa speciella funktioner i dina celler. Det händer genom att viktiga enzym som du har i dina celler blockeras. När enzymerna blockeras så producerar dina celler mindre kolesterol och ditt kolesterolvärde går ner.

Klicka vidare här och läs om hur simvastatin fungerar.

När olika balanser av viktiga kroppsegna enzymer påverkas så kan du drabbas av på olika sätt: simvastatin biverkningar.