Andra läkemedel

Hur du ska göra om du tar andra läkemedel samtidigt som du tar simvastatin. Tar du vissa läkemedel samtidigt som simvastatin kan de påverka varandra. Det innebär inte att det är farligt för dig. Du och din läkare bör dock vara extra uppmärksamma på olika typer av biverkningar.

Generellt sätt så ska du alltid tala om för din läkare eller din kontakt på apoteket om du äter andra läkemedel. Det gäller både om du tar receptbelagda och receptfria läkemedel.

Dessa 7 läkemedel ökar risken för att du drabbas av muskelbiverkningar

Vissa andra läkemedel som du tar kan interagera med simvastatin och öka din risk att drabbas av biverkningar. Tar du något av läkemedlen i listan nedan och drabbas av biverkningar kan din läkare behöva ändra din dos av simvastatin. I vissa fall kanske du helt måste avbryta din behandling med läkemedlet. Detta för att du ska undvika att drabbas av allvarliga biverkningar på dina muskler.

Tala alltid om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel:

  • Danazol (syntetiskt hormon)
  • Fusidinsyra (mot bakteriella infektioner)
  • Amiodaron (för behandling av rubbningar i hjärtrytmen)
  • Verapamil eller diltiazem (för behandling av högt blodtryck samt tryck i bröstet)
  • Ciklosporin (motverkar transplantatavstötning)
  • Niacin eller nikotinsyra (kolesterolsänkan, i doser större än 1 g/dag)
  • Fibrater (kolesterolsänkande, till exempel gemfibrozil, bezafibrat)

Kombinationer som är direkt skadliga för dig

Vissa andra mediciner ska du över huvudtaget aldrig kombinera med simvastatin. Dessa läkemedel är: itrakonazol, erytromycin, ketokonazol, telitromycin, klaritromycin, HIV-proteashämmare samt nefazodon. Klicka här och läs mer om ”innan du tar simvastatin”.