Alkohol 🍷

Simvastatin alkohol bör du vara försiktig med att kombinera. Här får du mer information.

Här kan du själv läsa dig till vad du bör veta. Det är ett par viktiga saker du bör beakta när du tar dina tabletter med simvastatin och alkohol samtidigt. Först läser du här och får förståelse för hur det fungerar. Efter att du har läst här slipper du vara orolig för vad alkohol i kombination med simvastatin kan göra med din kropp.

Det är ingen skillnad på hur du påverkas av alkohol som du dricker samtidigt som du tar simvastatin.  Du blir påverkat på samma sätt som dina vänner. Du blir lika berusad som innan du började med simvastatin.

2 risker som du utsätter dig för när du dricker

Simvastatin alkohol
Simvastatin alkohol kan vara en farlig kombination för dig.

Du ska veta två saker. Alla tillverkare av simvastatin tabletter skriver att du tänka på två saker.

  1. Du ska berätta för din läkare om du ofta och regelbundet dricker alkohol. Gör du det så ökar nämligen risken för dig att drabbas av olika muskelproblem. Olika typer av problem och verk i dina muskler är en biverkning av simvastatin.
  2. Du ska helt undvika att dricka extremt stora mängder alkohol. Har du en hög alkoholkonsumtion samtidigt som du medicineras med simvastatin så ökar din risk för biverkningar på din lever. Din lever kan bli inflammerad.

Måttlig alkoholkonsumtion medför förmodligen ingen ökad risk för dig. Därför bör du för att undvika risker dricka med måtta och i mindre mängder.

Berätta för din läkare. Din läkare kan avgöra om du konsumerar farliga mängder alkohol i kombination med din medicinering med simvastatin.

Simvastatin alkohol: du som dricker större mängder alkohol riskerar att skadas

Simvastatin och alkohol är en risk. Intar du stora mänger alkohol över en längre tid ökar så ökar din risk. Du löper en mycket större riska för att drabbas av farliga biverkningar av simvastatin. Specifikt så riskerar du att din lever tar skada.

Din lever har en viktig funktion i din kropp. Både alkohol och simvastatin påverkar din lever på olika sätt. Dricker du mycket alkohol så kan din lever drabbas av en inflammation. Du får en leverinflammation som måste behandlas för att du inte ska råka illa ut. Annars kan du råka ut för en permanent leverskada. Att simvastatin skulle ge dig leverinflammation är annars mycket ovanligt.

Du kan drabbas av hepatit. Drabbas du av en leverinflammation så kommer din läkare att säga att du har drabbats av hepatit. Hepatit och leverinflammation är nämligen samma sak. Det innebär att dina celler i din lever är inflammerade. Leverinflammation kan du drabbas av av många olika anledningar. I detta fall så drabbas du pågrund av kombinationen simvastatin alkohol. Kombinationen läkemedlet simvastatin alkohol kan påverka din lever negativt.