Funktion

Här läser du om hur simvastatin fungerar. Du får en bättre förståelse för vad som händer med din kropp när du tar ditt läkemedel.

Med bättre kunskap blir du tryggare.

Du slipper att oroa dig över vad som händer med din kropp när du tar dina simvastatin tabletter. Du får istället en klar överblick över hur dina tabletter hjälper dig. Tack vare hur simvastatin fungerar så kan det både lindra och framförallt förebygga dina framtida sjukdomar.

Oftast märker du ingen direkt skillnad när du tar simvastatin. Detta eftersom läkemedlet fungerar genom att påverka funktioner i din kropp som du inte direkt märker av.

Simvastatin påverkar din lever och hjälper dig att få lägre kolesterolvärden.

När du tar simvastatin så tar du ett läkemedel som kallas för statiner.

Statiner fungerar genom att påverka dina leverceller. Det samma gäller allstå för simvastatin som också är en statin. Denna grupp läkemedel används främst för att minska din risk för åderförkalkning. Istället för åderförkalkning kanske du har hört det andra namnet, åderförfettning. Åderförkalkning och åderförfettning är samma sak.

Slipp blodproppar. Simvastatin gör också att din risk att drabbas av blodproppar minskar.

Du kan också komma i kontakt med andra typer av statiner. Två exempel på andra statiner som du kanske har kommit i kontakt med är atorvastatin och pravastatin. De fungerar på ett liknande sätt som simvastatin.

Du kan behöva vänta på positivt resultat

När du tar dina simvastatin tabletter så påverkas halten av dina blodfetter. Halten av dina blodfetter är det samma som dina kolesterolvärden. Processer i din kropp har en viss tröghet. Det kan dröja innan de ändrar sig. Normalt så kan man på ett blodprov se att dina blodfetter börja sjunka efter 2 veckor.

Det kan ta 4-5 veckor. Efter c:a 4 veckor har simvastatin gett full effekt på dina blodfetter. Sänkningen av ditt kolesterol är nu maximal.

Hur simvastatin påverkar dina leverceller och hur ditt kolesterol sjunker

Du blir hjälpt. Simvastatin hjälper dig att sänka dina kolesterolvärden. Det sker genom att läkemedlet blockerar viktiga enzymer. Enzymer är viktiga proteiner i din kropp. De kan skynda på eller minska hastigheten av viktiga kemiska reaktioner i din kropp.

Just simvastatin påverkar ett speciellt enzym som finns i dina leverceller. Skulle du prata med en forskare så skulle han eller hon berätta att detta enzym heter HMG-CoA-reduktas. När HMG-CoA-reduktas blockeras minskar dina celler produktion av kolesterol. I stället för att kunna producera eget kolesterol börjar dina leverceller att ta upp kolesterol från ditt blod. Det leder till att mängden kolesterol i ditt blod minskar.

Det onda kolesterolet. Efter att dina leverceller har blockerats så tar de endast upp LDL kolesterolet från ditt blod. LDL kolesterolet brukar kallas för det ona kolesterolet. När ditt LDL minskar blir dina kolesterol värden bättre. Dina hjärt- kärlrisker minskar.

Oönskade effekter av simvastatin medicinering

Simvastatin kan ge farliga sidoeffekter. Simvastatin fungerar genom att blockera viktiga naturliga funktioner i din kropp. Det betyder att du kan drabbas av andra effekter än de avsedda. Oberoende på vilket läkemedel du tar ska du vara uppmärksam. Var särskilt uppmärksam på om du påverkas på ett onormalt negativt sätt.

Simvastatin ger relativt få biverkningar. Trots att simvastatin påverkar centrala funktioner i din lever är biverkningar ovanliga. Då din lever påverkas så kan den drabbas negativt. Speciellt kan din lever drabbas av farliga biverkningar om du kombinerar simvastatin med alkohol.

Andra typer av biverkningar du kan drabbas av är inte knutna direkt till din lever. Simvastatin kan tillexempel ge dig problem med dina muskler. Du kan få värk eller andra värre problem. Att du drabbas av farliga biverkningar är dock mycket ovanligt.

Hur du blir tryggare nu

När du får rätt kunskap om hur ditt läkemedel fungerar blir du tryggar. Du blir tryggare med ditt läkemedel när du är fullt medveten om riskerna förknippade med simvastatin. För att slippa oroa dig i onödan klicka vidare och läs om simvastatin biverkningar nu.