Simidon

Hur Simidon kan ge dig lägre blodfetter samt hur du slipper icke önskvärda negativa effekter.

Simidon är ett receptbelagt läkemedel. Behöver du ta läkemedlet behöver alltid din läkare skriva ut det på recept till dig. Här kommer du läsa hur och varför Simidon kan hjälpa dig att få mycket bättre kolesterolvärden.

Du får fakta om de vanligaste negativa biverkningar som kan drabba din kropp. Med en bättre förståelse för Simidon så undviker du att oroa dig för hur du undviker farliga och onödiga bieffekter på din hälsa. Simidon alkohol: du kan nu också känna dig mindre otrygg med att dricka alkohol när du samtidigt intar dina Simidon tabletter. Det inträffar när du vet vad du bör tänka på innan.

Simidon sorterar under högkostnadsskyddet. För dig betyder det att du inte behöver stå för hela kostnaden förknippat med ditt läkemedel. Efter att du har köpt läkemedel för ett maxtak måste du inte betala mer. Ditt läkemedel blir utan kostnad för dig.

7 snabba fakta om Simidon

  • Simidon sänker mängden av ditt LDL kolesterol i ditt blod
  • Simidon ges ut mot recept och skrivs alltid ut till dig av en läkare
  • Simidon finns som tabletter i doserna 10, 20, 40 samt 80 mg
  • Medicinen marknadsförs av företaget, Actavis AB med sitt huvudkontor i Stockholm
  • Den aktiva substansen i medicinen är simvastatin
  • Negativa bieffekter av Simidon är relativt ovanliga men i ett få tal fall riskerar du trots det att drabbas
  • Den otrevligaste, men sällan förekommande, typen av bieffekten är av typen simvastatin muskelvärk problem som du kan drabbas av.

Hur ditt kolesterol kan påverkas av Simidon

Din lever påverkas. Simidon är vad man kallar för en statin. Statiner är en speciell grupp av läkemedel som inverkar på dina nivåer av LDL kolesterol. När du intar tabletterna så blockeras vissa viktiga cellfunktioner i din lever. Det leder i sin tur till att kolesterolet i ditt blodomlopp minskar.

Ett längre liv? Då dina nivåer av kolesterol sjunker minskar din riskprofil att drabbas av ett par olika sjukdomar. Risken för att du ska drabbas av hjärt- och kärlrelaterad sjukdomar sjunker. Har du för höga nivåer av det onda kolesterolet kan du till exempel drabbas av en propp i ditt hjärta. Du riskerar även drabbas av åderförkalkning (åderförfettning). Åderförfettning kallade man förr för åderförkalkning. Det är samma sjukdom.

Hur dina tabletter med den aktiva substansen simvastatin fungerar.

Simidon biverkningar – som du riskerar att drabbas av

Du riskerar biverkningar. Simidon biverkningar är rätt så ovanligt förekommande. I ovanliga fall riskerar du ändå att drabbas av några mycket allvarliga negativa effekter. I sällsynta situationer kan det hända att du till exempel få problem med din nattsömn. Du kan även riskera ett sämre minne och i sällsynta fall partiell minnesförlust. Du kan uppleva en försämrad sexuellförmåga. Det kan inträffa att du blir lätt eller svårt deprimerad.

Ganska få drabbas. Du bör komma ihåg att långt ifrån alla drabbas. När du tar tabletter som innehåller Simidon är det absolut vanligaste att du inget speciellt noterar.

Var extra vaksam på förändringar. Tala alltid om för din kontakt på apoteket om du skulle uppleva några olustiga biverkningar med ditt läkemedel. T.ex. du mår efter att du har börjat äta dina tabletter med simvastatin.

Här får du koll på biverkningarna som du kan få av simvastatin.

Simidon kan ersättas med annan förpackning och vad det innebär för dig

Olustigt med nya typer av förpackningar. Simidon är vad personalen på apoteket säger är ett generisktläkemedel. Det betyder att dina tabletter säljs av ett antal av varandra helt oberoende läkemedelsföretag.

Oberoende av vilken typ av tabletter du får när du hämtar ut dina tabletter så fungerar de på exakt samma sätt. Du får samma påverkan på dina nivåer av blodfett. Och du kan tyvärr drabbas av precis samma negativa biverkningar.

För att minska på samhällets kostnader ska personalen på apoteket alltid ge dig den medicin som för stunden är billigast. Fast naturligtvis ska apoteket alltid ge dig en medicin med samma aktiva substans. Det betyder ett läkemedel som innehåller samma aktiva preparat i det här fallet förstås simvastatin.

Här kan du läsa mer om de olika tabletterna med simvastatin som du kan få på ditt närmsta apotek.

Hur du kan enkelt kan känna igen dina simvastatin tabletter

Du kan ofta känna igen dina Simidon tabletter på deras speciella karaktär.

Simidon 10 mg

Simidon 10 mg är den minsta styrkan av dessa simvastatin tabletter som du kan få. Tabletterna är alla dragerade samt har en oval bikonvex form. De har också en skåra (för att kunna dela den) på mitten och är dragerade med en persikofärgaktig färg

Simidon 20 mg

Simidon 20 mg är den näst minsta dosen av dessa simvastatin tabletter som din läkare kan ge dig. Dessa tabletter är dragerade med en film samt har alla en bikonvex oval form. De har också alla en skåra på mitten och är filmdragerade med en mellanbrun färg.

Simidon 40 mg

Simidon 40 mg är den näst största styrkan av dessa simvastatin tabletter. Dessa simvastatin tabletter är alla filmdragerade och har alla en bikonvex oval form. De har en skåra tvärsöver och är dragerade med en tegelrödaktig färg.

Simidon 80 mg

Simidon 80 mg är den absolut starkaste styrkan av dessa tabletter. Dessa simvastatin tabletter är alla filmdragerade och har en avlång form. De har en skåra tvärsöver och är dragerade med en mörkt rosaktig färg. Med brytskåran kan du enkelt dela din tablett i två lika stora delar.

Hur du går vidare nu

Genom att du får bättre förståelse för Simidon kan du undvika att känna dig otrygg. Du förstår vad du ska vara uppmärksam på. Du vet vad som är farligt och vad du ska undvika. Läs med om topp 4 vanligaste Simidon biverkningarna.