Simvastatin Arrow

Hur Simvastatin Arrow ger dig ett längre liv och hur du slipper negativa effekter.

Simvastatin arrow är ett receptbelagt läkemedel. Ska du ta detta läkemedel måste din läkare skriva ut ett recept till dig. Här kan du läsa hur och varför Simvastatin arrow kan hjälpa dig att få mycket bättre kolesterolnivåer.

Du lär dig om alla de biverkningar som kan drabba din kropp. Med djupare förståelse för din medicin så slipper du oroa dig för hur du ska göra för att undvika de farliga negativa effekterna på din hälsa. Simvastatin arrow alkohol: du kan känna dig själv mindre otrygg med att du intar öl och vin när du samtidigt tar dina Simvastatin arrow tabletter. Det blir du när du vet exakt vad du ska tänka på innan.

Simvastatin arrow sorterar under högkostnadsskyddet. För dig betyder det att du slipper att betala hela kostnaden förknippat med ditt läkemedel. Efter att du har köpt medicin för ett maxtak behöver du inte betala mer. Ditt läkemedel blir kostnadsfritt .

7 fakta om Simvastatin arrow

  • Simvastatin arrow tar du för att sänka din risk för hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar
  • Simvastatin arrow ges ut mot recept och skrivs ut till dig av din läkare
  • Simvastatin arrow finns som tabletter i doserna 10, 20, 40 samt 80 mg
  • Läkemedlet tillverkas och säljs av ett företag vi namn Arrow Läkemedel AB med sitt huvudkontor i Stockholm
  • Den aktiva substansen i tabletterna är simvastatin
  • Negativa effekter av Simvastatin arrow är relativt ovanliga men i speciella fall riskerar du ändå att drabbas
  • Den farligaste, men sällan förekommande, typen av biverkning är att du får olika typer av muskelvärk av simvastatin.

Hur dina blodfetter kan påverkas av Simvastatin arrow

Din lever påverkas. Simvastatin arrow är en så kallad statin. Statiner är en speciell grupp av preparat som inverkar på dina nivåer av kolesterol. När du intar dina tabletter så blockeras speciella cellfunktioner i din lever. Det leder i sin tur till att LDL kolesterolet i ditt din kropp minskar.

Ett längre liv? Då dina nivåer av det onda kolesterolet sjunker minskar din riskprofil att drabbas av vissa sjukdomar. Risken för att du längre fram drabbas av hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar minskar. Med för höga nivåer av kolesterol riskerar du bland annat att drabbas av en blodpropp. Du riskerar också drabbas av åderförfettning. Åderförfettning benämndes förr ofta åderförkalkning. Det är exakt samma sak.

Hur din medicin med simvastatin fungerar och nästan alltid dig ett längre liv.

Simvastatin arrow biverkningar – som du riskerar att drabbas av

Du riskerar att drabbas av allvarliga negativa biverkningar. Simvastatin arrow biverkningar är rätt så ovanliga. I ovanliga fall riskerar du ändå att drabbas av rätt så farliga biverkningar. I mindre vanliga fall kan det hända att du som exempel få problem med att somna. Du kan också drabbas av ett sämre minne och ibland minnesförlust. Du kan också drabbas av en försämrad sexuellförmåga. Det kan hända att du blir deprimerad.

Mycket få drabbas. Du bör komma ihåg att långt ifrån alla drabbas. När du tar tabletter med Simvastatin arrow är det absolut vanligaste att du inget särskilt noterar.

Du bör vara uppmärksam på förändring. Prata med din läkare om du upplever några onormala effekter med din kropp. T.ex. du känner dig och hur du mår efter att du har börjat ta dina tabletter.

Här får du koll på biverkningarna som du kan få av simvastatin.

Simvastatin arrow kan ersättas med ett annat läkemedel och vad det innebär för dig

Olustigt med nya tabletter. Simvastatin arrow är vad branschfolk kallar för ett generiskt läkemedel. Det betyder i klartext att ditt läkemedel säljs av flera av varandra helt oberoende företag.

Oavsätt vilken typ av tabletter du får när du hämtar ut dina tabletter så är funktionen exakt den samma. Du får samma effekt på dina nivåer av blodfetter. Och du kan tyvärr drabbas av samma biverkningar.

För att minska på statens kostnader ska din apotekskontakt alltid ge dig det läkemedel som för stunden kostar minst. Fast naturligtvis ska apoteket alltid välja ett preparat med exakt samma funktion. Det betyder ett läkemedel med exakt samma substans i det här fallet simvastatin.

Här kan du läsa mer om de olika medicinerna som innehåller simvastatin som du kan få på apoteket.

Hur du kan snabbt känna igen dina simvastatin tabletter

Du kan identifiera dina tabletter med Simvastatin arrow på deras färg och märkning.

Simvastatin arrow 10 mg

Simvastatin arrow 10 mg är den minsta styrkan av dessa tabletter som du kan få. Dessa simvastatin tabletter är dragerade och är alla bikonvexa. De är dragerade med en rosaktig färg. De är märkta med bokstäverna och siffrorna SV 10 på den ena sidan och med en pil (>>) på den andra sidan.

Simvastatin arrow 20 mg

Simvastatin arrow 20 mg är den näst minsta dosen av dessa tabletter som din läkare kan ge dig. Tabletterna är överdragna med en tunn film samt har alla en konvex och rund form. De har en brytskåra tvärsöver samt är dragerade med en vitaktig färg. De är alla tryckta med texten SV 20 på ena sidan och en pil (>>) på andra sidan.

Simvastatin arrow 40 mg

Simvastatin arrow 40 mg är den tredje minsta dosen av dessa simvastatin tabletter. Dessa simvastatin tabletter är filmdragerade samt är bikonvexa. De är filmdragerade med en rosaktig färg. De är tryckta med bokstäverna och siffrorna SV 40 på den ena sidan och har en pil (>>) på sin andra sida.

Simvastatin arrow 80 mg

Simvastatin arrow 80 mg är den starkaste dosen av dessa simvastatin tabletter. Dessa simvastatin tabletter är filmdragerade samt är formade som en kapsel. De är filmdragerade med en rosaaktig färg. De är tryckta med bokstäverna och siffrorna SV 80 på den ena sidan och en pil (>>) på den andra sidan av tabletten.

Hur du går vidare

När du får en bättre förståelse för Simvastatin arrow slipper du att känna dig otrygg. Du för förståelse för vad du ska vara uppmärksam på. Du vet vad som är farligt och vad du bör undvika. Läs med här: topp 4 vanligaste Simvastatin arrow biverkningarna.