Simvastatin bluefish

Hur Simvastatin bluefish ger dig lägre kolesterol samt hur du slipper farliga negativa effekter.

Simvastatin bluefish är vad man kallar ett receptbelagt läkemedel. Behöver du ta läkemedlet måste din läkare skriva ut det på recept . Här kan du läsa hur och varför Simvastatin bluefish troligtvis kan hjälpa dig att få hälsosammare nivåer av kolesterol.

Du får information om typer av icke önskvärda effekter som kan drabba din kropp. När du får en bättre förståelse för Simvastatin bluefish så undviker du oroa dig för hur du ska göra för att undvika de farliga och tråkiga effekter på din kropp. Simvastatin bluefish alkohol: du kan då även känna dig själv mindre otrygg med att du dricker alkohol samtidigt som du tar dina Simvastatin bluefish tabletter. Det inträffar när du vet vad du ska tänka på innan.

Simvastatin Bluefish tabletter
Simvastatin Bluefish: känner du igen dina tabletter?

Simvastatin bluefish sorterar under högkostnadsskyddet. För dig innebär det att du inte behöver stå för hela kostnaden förknippat med ditt läkemedel. Efter att du har köpt läkemedel för ett visst maxtak måste du inte betala mer. Ditt läkemedel blir gratis .

7 viktiga fakta om Simvastatin bluefish

  • Simvastatin bluefish minskar ditt LDL kolesterol
  • Simvastatin bluefish ges ut mot recept och skrivs ut till dig av din läkare
  • Simvastatin bluefish finns som filmdragerade tabletter i doserna 10, 20, 40 och 80 mg
  • Läkemedlet säljs av ett svenskt företag, Bluefish Pharmaceuticals AB huvudkontor i Stockholm
  • Den aktiva substansen i Simvastatin bluefish är simvastatin
  • Biverkningar av Simvastatin bluefish är rätt ovanliga men i vissa fall riskerar du trots allt råka illa ut
  • Den farligaste, men ovanliga, typen av bieffekten är olika typer av muskel problem du kan drabbas av.

Hur ditt kolesterolvärde påverkas av Simvastatin bluefish

Din lever påverkas. Simvastatin bluefish är vad man kallar för en statin. Statiner är en speciell grupp av preparat som påverkar dina nivåer av dåliga blodfetter. När du äter dina tabletter så blockeras cellfunktioner i din lever. Vilket I sin tur leder till att det fria kolesterolet i ditt din kropp sjunker.

Ett längre liv? När dina nivåer av det onda kolesterolet sjunker minskar din riskprofil att drabbas av ett par olika sjukdomar. Risken för att du längre fram drabbas av hjärt- och kärlrelaterad sjukdomar sjunker. Har du höga nivåer av kolesterol kan du bland annat att drabbas av en propp i ditt hjärta. Du kan även drabbas av åderförkalkning (åderförfettning). Åderförfettning kallades förr ofta för åderförkalkning. Det är alltså samma sjukdom.

Hur dina tabletter med simvastatin fungerar och kan ge dig ett längre liv.

Simvastatin bluefish biverkningar – som du riskerar

Du riskerar att drabbas av biverkningar. Simvastatin bluefish biverkningar är rätt så ovanliga. I ovanliga fall riskerar du ändå att drabbas av några stycken rätt så allvarliga negativa effekter. I ovanliga fall kan du som exempel få problem med att sova. Du kan även drabbas av ett sämre arbetsminne och i sällsynta fall också partiell minnesförlust. Du kan drabbas av en sämre sexuellförmåga. Det kan också inträffa att du blir sjukligt deprimerad.

Relativt få drabbas av biverkningar. Du ska komma ihåg att långt ifrån alla drabbas. När du tar dina tabletter med Simvastatin bluefish är det troligaste att du inget speciellt märker.

Du bör vara vaksam på onormala förändringar. Tala alltid om för din kontakt på apoteket om du upplever några konstiga problem med dina tabletter. Så som hur du reagerar efter att du börjat ta dina tabletter med ditt läkemedel.

Här får du koll på de vanligaste biverkningarna som du kan få av simvastatin.

Simvastatin bluefish kan ersättas med annan förpackning och vad det innebär för dig

Olustigt med helt nya förpackningar . Simvastatin bluefish är vad din kontakt på apoteket benämner ett generiskt läkemedel (ibland generikum). Det betyder att ditt läkemedel tillverkas av flera av varandra helt oberoende läkemedelsföretag.

Oberoende av vilka tablett du får när du hämtar ut nya så fungerar de på samma sätt. Du får samma effekt på dina nivåer av kolesterol. Och du kan naturligtvis drabbas av exakt samma negativa bieffekter.

För att minska på statens kostnader ska apotekspersonalen alltid ge dig det läkemedel som för stunden kostar minst. Fast naturligtvis ska han eller hon alltid välja ett läkemedel med exakt samma substans. Det betyder ett läkemedel som innehåller precis samma substans i det här fallet simvastatin.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen med simvastatin vilka du kan få på apoteket.

Hur du kan enkelt kan känna igen dina simvastatin tabletter

Du kan alltid identifiera dina tabletter med Simvastatin bluefish på deras speciella karaktär.

Simvastatin bluefish 10 mg

Simvastatin Bluefish 10 mg tabletter
Simvastatin Bluefish 10 mg tabletter

Simvastatin bluefish 10 mg är den absolut minsta styrkan av dessa simvastatin tabletter som du kan få på apoteket. Dessa simvastatin tabletter är alla filmdragerade och har en bikonvex och rund form. De är filmdragerade med en ljusrosaaktig färg. De är präglade med bokstaven A på ena sidan och på andra sidan är de präglade med siffrorna 01.

Simvastatin bluefish 20 mg

Simvastatin bluefish 20 mg är den näst minsta dosen av dessa simvastatin tabletter. Tabletterna är filmdragerade och har samtliga en bikonvex och rund form. De är filmdragerade med en ljusrosaaktig färg. De är alla märkta med A på ena sidan och med 02 på den andra sidan.

Simvastatin bluefish 40 mg

Simvastatin bluefish 40 mg är den näst största dosen av Simvastatin bluefish tabletter. Tabletterna är alla överdragna med en tunn film samt har en bikonvex och rund form. De är filmdragerade med en rosaaktig färg. De är alla märkta med bokstaven A på den ena sidan och med siffrorna 03 på den andra sidan.

Simvastatin bluefish 80 mg

Simvastatin Bluefish 80 mg tabletter
Simvastatin Bluefish 80 mg tabletter

Simvastatin bluefish 80 mg är den starkaste styrkan av dessa tabletter som du kan få. Dessa tabletter är alla dragerade och har alla en konvex kapselformad form. De är dragerade med en rosa färg. De är präglade med bokstaven A på den ena sidan av tabletten och med siffrorna 04 på den andra sidan.

Hur du går vidare

Genom att du får bättre koll på och förståelse för ditt läkemedel kan du slappna av. Du förstår vad du ska vara extra uppmärksam på. Du får förståelse för vad som är ofarligt och vad du bör undvika. Läs med om topp 4 vanligaste Simvastatin bluefish biverkningarna.