Simvastatin Sandoz

Simvastatin sandoz kan ge dig ett längre liv och hur du undviker onödiga risker.

Simvastatin sandoz är ett receptbelagt läkemedel. För att du ska få läkemedlet måste alltid din läkare skriva ut ett recept till dig. Här kan du läsa hur simvastatin sandoz hjälper dig att få bättre kolesterolvärden.

Simvastatin Sandoz
Simvastatin Sandoz: känner du igen tabletter?

Du får kunskap om vilka biverkningar som kan drabba dig. Med bättre förståelse för din medicin så slipper du oroa dig för hur du ska göra för att undvika farliga negativa effekter på din kropp. Simvastatin sandoz alkohol: du kan känna dig tryggare med att dricka alkohol samtidigt som du äter simvastatin sandoz tabletter när du vet vad du ska tänka på innan.

Simvastatin Sandoz ingår i högkostnadsskyddet. För dig innebär det att du slipper att betala hela kostnaden förknippat med ditt läkemedel.  Efter att du har köpt läkemedel för ett visst maxbelopp behöver du inte betala mer. Ditt läkemedel blir kostnads fritt för dig.

7 viktiga fakta om Simvastatin sandoz

  • Simvastatin sandoz tar du för att minska ditt onda kolesterol
  • Simvastatin sandoz är recept belagt och skrivs alltid ut till dig av en läkare
  • Simvastatin sandoz finns som filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 20, 40 och 80 mg
  • Läkemedlet tillverkas och säljs i Sverige av ett danskt företag, Sandoz A/S med kontor i Köpenhamn
  • Den aktiva substansen i läkemedlet är simvastatin
  • Biverkningar av simvastatin sandoz är relativt ovanliga men i vissa fall kan du ändå drabbas
  • Den farligaste, men ovanliga, typen av biverkning är olika typer av muskelrelaterade problem.

Hur du och dina blodfetter påverkas av Simvastatin sandoz

Din lever påverkas. Simvastatin sandoz är en så kallad statin. Statiner är en grupp av läkemedel som påverkar dina nivåer av kolesterol. När du tar dina tabletter så blockeras vissa viktiga cellfunktioner i din lever. Det leder i sin tur till att det fria kolesterolet i ditt blod sjunker.

Ett längre liv? När dina nivåer av kolesterol sjunker minskar din riskprofil för vissa sjukdomar. Risken för att du ska drabbas av hjärt- och kärlrelaterad sjukdomar. Med för höga nivåer av kolesterol kan du till exempel drabbas av en propp i ditt hjärta. Du kan också drabbas av åderförfettning. Åderförfettning kallades förr för åderförkalkning. Det är samma sak.

Här kan du klicka vidare för att läsa mer detaljer hur medicin med simvastatin fungerar och ger dig ett längre liv.

Simvastatin sandoz biverkningar – vilka kan drabba dig

Du kan drabbas av farliga biverkningar. Simvastatin Sandoz biverkningar är relativt ovanliga. Du kan dock i ovanliga fall drabbas av ett par mycket allvarliga biverkningar. I mindre vanliga fall kan du till exempel få problem med din sömn. Du kan få ett sämre minne och ibland minnesförlust. Du kan uppleva en nedsatt sexuellförmåga. Det kan hända att du blir sjukligt deprimerad.

Få drabbas. Kom ihåg att väldigt långt ifrån alla drabbas. När du tar tabletter av simvastatin sandoz är det troligaste att du inget särskilt märker.

Var uppmärksam på förändring. Prata med din läkare om du upplever några onormala problem med din kropp. Hur du känner dig och hur du mår efter att du börjat äta dina tabletter.

Klicka på den här länken och få en bättre koll på de vanligaste biverkningarna av simvastatin.

Simvastatin sandoz kan ersättas med ett annat läkemedel och vad det betyder för dig

Konstigt med nya tabletter varje gång. Simvastatin sandoz är vad branschfolk kallar för ett generiskt läkemedel. Det innebär att ditt läkemedel tillverkas av flera av varandra oberoende läkemedelsföretag.

Oavsätt vilka tablett du får när du hämtar ut dina tabletter så är funktionen exakt den samma. Du får samma positiva effekt på dina blodfetter. Och du kan tyvärr drabbas av exakt samma negativa biverkningar.

För att minska på statens kostnader ska din kontakt på apoteket alltid ge dig det läkemedel som är billigast. Fast naturligtvis ska han eller hon alltid välja ett läkemedel med samma funktion. Det innebär ett läkemedel med samma aktiva substans i det här fallet simvastatin.

Här kan du läsa mer om de olika tabletterna  /  läkemedlen med simvastatin som personalen på apoteket kan ge dig.

Hur du kan känna igen dina simvastatin tabletter

Du kan känna igen dina simvastatin sandoz tabletter på deras utseende.

Simvastatin Sandoz 10 mg

Simvastatin sandoz 10 mg är den minsta styrkan av dessa tabletter som du kan få. Tabletterna är filmdragerade och har en oval konvex form. De har en brytskåra på mitten och är dragerade med en ljust röd färg. De är märkta med SIM 10 på ena sidan.

Simvastatin Sandoz 20 mg

Simvastatin Sandoz 20 mg tabletter
Simvastatin Sandoz 20 mg tabletter

Simvastatin sandoz 20 mg är den näst minsta dosen av dessa tabletter. De filmdragerade tabletterna är oval konvexa till formen.  Tabletterna har också en brytskåra på mitten och är dragerade med en orange färg. De är märkta med SIM 20 på ena sidan.

Simvastatin Sandoz 40 mg

Simvastatin sandoz 40 mg är den näst största styrkan av dessa tabletter som du kan få utskrivet på recept. De här tabletterna är filmdragerade och de har en typisk oval och konvex form. De har också en brytskåra på mitten så att du enkelt kan dela dem i två lika delar. Varje del får då styrkan 20 mg. De har alla en röd till brun aktig färg. Alla dessa tabletter har texten SIM 40 på den ena sidan av tabletten.

Simvastatin Sandoz 80 mg

Simvastatin sandoz 80 mg är den starkaste styrkan av simvastatin sandoz som du kan ta. Tabletterna är dragerade med ljusgrön färg. De har en oval form. De är konvexa. De har en också kåra på mitten så att du enkelt kan dela dem i två delar. Märkningen på sidan av tabletterna ska säga SIM 80.

Hur du går vidare

Genom att du får bättre koll och förståelse för ditt läkemedel kan du slappna av. Du vet vad du ska vara uppmärksam på. Du vet vad som är ofarligt och vad du ska undvika. Läs med om topp 4 vanligaste simvastatin sandoz biverkningarna.