Zocord

Hur Zocord® kan ge dig lägre blodfetter och hur du slipper farliga risker.

Zocord är vad man kallar ett receptbelagt läkemedel. Ska du få detta läkemedel måste din läkare skriva ut det på recept till dig. Här kan du läsa hur zocord troligtvis kan hjälpa dig att få bättre blodfetter.

Du får kunskap om de vanligaste negativa effekter som kan drabba din kropp. Utrustad med en tydligare förståelse för zocord så slipper du oroa dig för hur du ska göra för att undvika de farliga och onödiga bieffekter på din kropp. Zocord alkohol: du kan också känna dig själv tryggare med att du då och då dricker alkohol samtidigt som du äter zocord tabletter. Det blir du när du vet exakt vad du ska tänka på innan.

Zocord
Zocord: kan du känna igen dina tabletter?

Zocord ingår i högkostnadsskyddet. För dig innebär det att du slipper att stå för hela kostnaden förknippat med ditt läkemedel. Efter att du har köpt läkemedel för ett maxbelopp ska du inte lägga ut mer. Din medicin blir kostnadsfri .

7 viktiga fakta om Zocord

  • Zocord får du för att minska din risk för hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar
  • Zocord är receptbelagt och skrivs ut till dig av en läkare
  • Zocord finns som tabletter i doserna 10, 20, 40 samt 80 mg
  • Läkemedlet tillverkas och säljs av Merck Sharp & Dohme Sweden AB med sitt huvudkontor i Stockholm, Sollentuna
  • Den aktiva substansen i läkemedlet är simvastatin
  • negativa bieffekter på grund av Zocord är ganska ovanligt förekommande men i vissa fall riskerar du trots det drabbas
  • Den otrevligaste, men mycket ovanliga, typen av bieffekt är muskelrelaterade problem som kan drabba dig.

Hur ditt kolesterol påverkas av Zocord

Din kan lever påverkas. Zocord är en så kallad statin. Statiner är en grupp av mediciner som inverkar på dina nivåer av kolesterol. När du intar tabletterna så blockeras vissa cellfunktioner i din lever. Det leder i sin tur till att det onda kolesterolet i ditt blod sjunker.

Ett längre liv? Då dina nivåer av det onda kolesterolet sjunker minskar din riskprofil för ett par olika sjukdomar. Risken för att du längre fram drabbas av hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar sjunker. Har du höga nivåer av det onda kolesterolet riskerar du till exempel drabbas av en propp . Du riskerar även drabbas av åderförfettning. Åderförfettning kallades förr ofta för åderförkalkning. Det är alltså samma sak.

Hur din medicin med substansen simvastatin fungerar och kan ge dig ett längre liv.

Zocord biverkningar – som du riskerar att drabbas av

Du kan drabbas av farliga negativa biverkningar. Zocord biverkningar är rätt så ovanliga. Du kan dock i ovanliga fall drabbas av några stycken mycket farliga negativa effekter. I ovanliga situationer kan det hända att du till exempel få problem med att sova. Du kan drabbas av ett sämre korttidsminne och ibland partiell minnesförlust. Du kan hamna i en situation med en nedsatt sexuellförmåga. Det kan inträffa att du blir svårt deprimerad.

Relativt få drabbas av biverkningar. Du bör veta att långt ifrån alla drabbas av negativa effekter. När du tar tabletter med medicinen zocord är det absolut troligaste att du inget särskilt märker.

Du ska vara extra vaksam på onormala förändringar. Berätta för din kontakt på apoteket om du skulle uppleva några olustiga biverkningar med ditt läkemedel. Så som hur du mår efter att du har börjat äta dina tabletter med simvastatin.

Här får du koll på biverkningarna som du kan få av simvastatin tabletter.

Zocord ersätts ibland med en annan sort och vad det betyder för dig

Otryggt med nya typer av förpackningar . Zocord är vad personalen på apoteket benämner ett generisktläkemedel. Det betyder i klartext att dina tabletter säljs av flera av varandra helt oberoende läkemedelsföretag.

Oberoende av vilka tablett du får när du hämtar ut nya så fungerar de på samma sätt. Du får exakt samma påverkan på ditt blodfett. Och du kan naturligtvis drabbas av precis samma oönskade biverkningar.

För att minska på samhällets kostnader ska din kontakt alltid ge dig det läkemedel som för stunden kostar minst. Fast naturligtvis ska apoteket alltid välja ett preparat med samma effekt. Det innebär en medicin som innehåller precis samma preparat, i det här fallet förstås simvastatin.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen som innehåller simvastatin. Dessa alternativ kan du få på ditt apotek.

Hur du kan identifiera dina simvastatin tabletter

Du kan ofta känna igen dina tabletter med zocord på tabletternas märkning och ibland färg.

Zocord 10 mg

Zocord 10 mg tabletter
Zocord 10 mg tabletter

Zocord 10 mg är den minsta dosen av zocord tabletter som du kan få på apoteket. Dessa simvastatin tabletter är alla överdragna med en tunn film och har alla en bikonvex oval form. De är filmdragerade med en ljusrosaaktig färg. De är alla tryckta med bokstäverna och siffrorna MSD 735 på den ena sidan. Tabletterna är c:a 9 mm långa.

Zocord 20 mg

Zocord 20 mg är den näst minsta styrkan av dessa tabletter. Tabletterna är samtliga dragerade med en film samt har en form av en bikonvex oval. De är dragerade med en persikofärgaktig färg. De är alla märkta med bokstäverna och siffrorna MSD 740 på ena sidan. Dessa tabletter är c:a 12 mm långa.

Zocord 40 mg

Zocord 40 mg är den tredje minsta styrkan av dessa simvastatin tabletter som du kan få. Dessa simvastatin tabletter är alla överdragna med en tunn film och har samtliga en form av en bikonvex oval. De är dragerade med en tegelröd färg. De är tryckta med MSD 749 på den ena sidan. Tabletterna är c:a 14 mm långa.

Zocord 80 mg

Zocord 80 mg tabletter
Zocord 80 mg tabletter

Zocord 80 mg är den starkaste dosen av dessa tabletter. Tabletterna är samtliga dragerade med en film och har en form av en konvex kapsel som är c:a 17 mm lång. De är filmdragerade med en tegelröd färg. De är tryckta med texten 543 på den ena sidan och 80 på den andra sidan.

Hur du går vidare

Genom att du får en bättre koll på och förståelse för din medicin kan du slappna av. Du för förståelse för vad du ska vara uppmärksam på. Du vet vad som är ofarligt och vad du bör undvika. Läs med här: topp 4 vanligaste zocord biverkningarna.