Rapporterade biverkningar

Här kan du se listor över alla biverkningar av simvastatin som har rapporterats in. Dessa är biverkningar som du själv kan drabbas av. Börja först med att skaffa dig en över blick över vad och hur du kan drabbas genom att först läsa om simvastatin biverkningar. Snabb och enkel fakta om simvastatin biverkningar, vad du behöver veta först.

❤️ Personliga erfarenheter och tankar >>

Alla inrapporterade biverkningar som kan drabba dig

Alla biverkningar som du kan läsa om på den här sidan har delats in i olika grupper. Grupperna är indelade efter hur stor risken är att du drabbas av den specifik biverkning. Dessa biverkningar finns i ett span där risken att du drabbas stäcker sig från mindre vanlig till mycket sällsynt. De vanligaste biverkningarna som du kan drabbas av är alltså mindre vanliga. Ja du läste rätt, de vanligaste är mindre vanliga. Det betyder med andra ord att risken att du drabbas för några av alla dessa olika biverkningar är relativt liten. Du förstår säkert.

Det troliga är att du ö.h.t. inte märker av några som helst negativa effekter av din medicinering. De flesta biverkningar är relativt ofarliga och går över av efter hand. Du kan ändå ha otur och drabbas av någon ovanlig allvarlig biverkning. Märker du några negativa effekter eller är orolig ska du alltid prata med din läkare eller din kontakt på ditt apotek. Din läkare kan nästan alltid hjälpa dig genom att justera din dos av simvastatin eller byta ut till läkemedel mot ett annat.

Hur stor är risken att du drabbas av biverkningar?

Här kan du se i hur många fall man har sett olika typer av biverkningar. Du kan allstå se hur stor risken för att du själv drabbas är.

Mycket vanlig: Inga rapporterad fall av biverkningar av simvastatin
Vanlig: Inga rapporterad fall av biverkningar av simvastatin
Mindre vanlig: biverkning hos fler än 1 av 1 000 till 1 av 100 patienter
Sällsynt: biverkning hos fler än 1 av 10 000 till 1 av 1 000 patienter
Mycket sällsynt: biverkning hos färre än 1 av 10 000 patienter
Okänd frekvens: kan inte beräknas från tillgänglig data

1 av 100 som tar simvastatin kan drabbas av dessa biverkningar

Dessa biverkningar är mindre vanliga.

 • Sömnstörningar inklusive insomningssvårigheter och mardrömmar
 • Depression
 • Minnesförlust
 • nedsatt sexuell förmåga

Biverkningar som drabbar dig av i mycket sällsynta fall

Dessa biverkningar är sällsynta.

 • trötthet
 • blodbrist
 • huvudvärk
 • stickningar eller krypningar i armar och ben
 • yrsel
 • förstoppning
 • nervsjukdom som kan medföra muskelförsvagning i armar och ben (perifer neuropati)
 • buksmärtor
 • sura uppstötningar
 • väderspänningar
 • diarré
 • kräkningar
 • illamående
 • inflammation i lever och bukspottkörtel
 • klåda
 • gulsot
 • håravfall
 • hudutslag
 • allergiska reaktioner
 • muskelkramper
 • muskelsmärtor
 • muskelsjukdomar
 • muskelinflammation

Biverkningar som drabbar dig extremt sällan

De här biverkningarna är vad som kallas mycket sällsynta. De betyder att mindre än 1 av 10 000 som tar simvastatin drabbas av dessa. Risken för dig att drabbas av någon av dessa biverkningar är nästan noll.

 • leversvikt
 • lungsjukdom

Allmänt om biverkningar när du ta simvastatin

Simvastatin kan ge dig biverkningar som du själv inte kan se några tecken på. Det kan till exempel hända i sällsynta fall att dina blodprover påverkas av ditt läkemedel. Dina blodprov kan visa en förhöjd halt av serumtransaminaser, alkaliska fosfataser och förhöjda kreatininkinasnivåer.

För att du och din läkare ska kunna upptäcka dessa typer av biverkningar kan han eller hon be dig lämna ett blodprov. Det är dock mycket ovanligt och troligtvis något som du aldrig behöver fundera över.

Du kan alltid berätta för din läkare eller personalen på ditt närmsta apotek om du är orolig. De har mycket erfarenhet och kan ofta hjälpa dig eller berätta för dig hur du ska göra.

Klicka vidare här för mer information om simvastatin biverkningar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *