Sjukdomar

Simvastatin minskar risken för att du senare ska drabbas av de allvarliga sjukdomarna du kan läsa om nedan.

Här läser du för att förstå vilka sjukdomar du undviker när du tar simvastatin. Du får bättre kunskap om vad ditt läkemedel gör för dig. Med bättre kunskap kan du känna dig säkrar i ditt beslut att ta simvastatin. Du får förståelse för vilka fördelar ditt läkmedel medför för dig men också vilka risker du ska beakta.

Genom att du tar dina tabletter med simvastatin så sjunker din nivå av skadliga blodfetter. Har du skadligt höga nivåer av blodfetter så kan du senare i ditt liv drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

När du tar simvastatin minskar din risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar kan förhindras med simvastatin.

Hjärt- och kärlsjukdomar kan ge dig livshotande skador

I första hand så undviker du dessa typer av sjukdomar genom livsstilsförändringar. Du kan ändra dina matvanor. Du kan ändra vad du äter. Du kan motionera mera. Gör du dessa förändringar i ditt liv så leder de oftast till att du får bättre nivåer av blodfetter som kan skada dig senare.

Det är inte alltid det hjälper dig. Även om du ändrar dina matvanor och motionerar mer så kan de hända att du behöver ytterligare hjälp att sänka din kolesterolnivå. Du är inte ensam. Många behöver hjälp. Du får då oftast simvastatin av din läkare som effektivt sänker dina värden och minskar din framtida risk. Din framtida risk att drabbas av bland annat blodpropp och åderförfettning.

Höga kolesterolvärden kan ge dig åderförkalkning

Det onda kolesterolet kan skada dig. Har du skadligt höga nivåer av det onda kolesterolet ökar din drastiskt för att drabbas av åderförkalkning.

Drabbas du av åderförkalkning ökar i sin tur din risk för en mängd olika hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar.

Har du åderförkalkning så är risken relativt stor att du drabbats av någon av dessa sjukdomstillstånd:

  • Hjärtattack (hjärtinfrakt)
  • Blodpropp (trombos)
  • Åderförkalkning (åderförfettning)
  • Slaganfall (stroke)

Har du höga kolesterolvärden riskerar du blodpropp

Blodpropp kan förebyggas. Får du en blodpropp så kommer din läkare säga att du har fått en trombos.

När du drabbas av en blodpropp så har ditt blod stelnat i ett av dina blodkärl. Det stelnade blodet kallas också för blodkoagulation. Den stelnade blodklumpen fastnar sedan i ett av dina blodkärl. Blodflödet hindras och delar av din kropp och organ får inget syre. Utan syra dör de drabbade muskelvävnader i din kropp. Beroende på var blodproppen har uppstått så är den direkta faran för dig olika allvarlig.

Höga kolesterolvärden visar att du har en ökad risk för att du ska drabbas av en blodpropp. Dina höga värden gör att fett ansamlas i dina blodkärl och dina blodkärl blir vad man kallar åderförkalkade. Åderförkalkning är oftast en direkt orsak till att du får en blodpropp.

Sänker du dina kolesterolvärden med hjälpa av till exempel simvastatin minskar din risk att drabbas av blodpropp.

Hjärtinfarkt orsakad av dina höga kolesterolvärden

Hjärtinfarkt kan ge dig plötslig död.

Får du en hjärtinfarkt så har du drabbats av vad många kallar en hjärtattack. När du drabbas av en hjärtinfarkt så har oftast en inlagring av fett i ett av ditt hjärtas blodkärl gått sönder. När ditt blod kommer i beröring med fettet så bildas en stelnad blodklump. Blodklumpen kan fastna i en förträngning i ett blodkärl i ditt hjärta och hindra blodflödet. Delar av ditt hjärta kommer inte att få syre och delar av din hjärtmuskulatur kan i västa fall dö.

En av orsaken till att du har inlagrat fett i dina blodkärl är att du har haft skadligt höga nivåer av kolesterol under en länger tid. De höga kolesterolvärdena visar att du har höga nivåer av skadliga blodfetter. De skadliga blodfetterna gör att fett avsätter sig i dina blodkärl. Dina blodkärl blir vad din läkare kallar för åderförkalkade. De blir förträngda och risken för att hjärtinfarkt ökar drastiskt.

Genom att sänka dina kolesterolvärden så minskar du risken för åderförkalkning och där med också hjärtinfarkt. Dina kolesterolvärden kan sänkas med hjälp av ett läkemedel som kallas för statiner, till exempel simvastatin.